Finishers Festival
Het festival
voor de Finishers

Finishers Festival

De Mar-athon is een combinatie van wandelen, hardlopen en … muziek. Dit alles komt samen op zaterdag 23 juni 2018 met het midzomernachtfeest bij de finish op het Martiniplein in Sneek. Ook in 2018 zal er weer tot ver na middennacht gespetterd worden op dit gratis toegankelijke Finishers Festival.

Voorlopig tijdschema

Houd deze website in de gaten voor het voorlopige tijdschema.